Tillval
Inglasad balkong
Garage
Persienner
Avfrostning av kyl och frys
Bortforsling av skräp/möbler
Bortforsling av skräp/metall